LeadFarm Projekta

LeadFarm projekta mērķis ir iegūt paaudžu un dzimumu balansu lauksaimniecības kooperatīvos, stiprinot jauno paaudžu lauksaimnieku (vīriešu un sieviešu) spējas, tādējādi  nodrošinot paaudžu nomaiņu ģimeņu saimniecībās un kooperatīvos.

Papildus šis projekts pārskatīs komunikācijas un sadarbības struktūras ar jaunajiem lauksaimniekiem, lai izveidotu labāko veidu kā uzrunāt un sadarboties ar jaunajiem lauksaimniekiem.

Paredzamie projekta LeadFarm rezultāti ir:

  • Nodrošināt inovatīvas apmācības jaunajiem lauksaimniekiem
  • Popularizēt kooperatīvu kultūru un vērtības 
  • Stiprināt uzņēmējdarbības prasmes
  • Veicināt dzimumu balansu

Lesaistīšanās trūkums

Trūkst jaunu lauksaimnieku (vīriešu un sieviešu) iesaistes un līdzdalības dažādos vadīšanas procesos gan pašu saimniecībās, gan ikdienas aktivitātēs kooperatīvā.

Paaudžu nomaiņa

Paaudžu nomaiņa nav garantēta, jo jaunākie lauksaimnieki nav lietas kursā par kooperatīvu struktūras nozīmīgumu to saimniecību ilgtspējības nodrošināšanai.

Kooperatīvā kultūra

Ir nepieciešams strādāt pie veicināšanas pasākumiem par kooperatīvu kultūru un vērtību, lai vairotu jauno lauksaimnieku paaudžu (gan vīriešu, gan sieviešu) zināšanas par kooperatīvu darbību, tādējādi mainot esošo situāciju un nodrošinot labāku un ilgtspējīgāku nākotni visām iesaistītajām pusēm.

“Uzlabot kooperāciju caur jaunu un inovatīvu jauno lauksaimnieku līderību”

Sazināties

info@leadfarm.eu