Projekt LeadFarm

LeadFarm-projektet handlar om att skapa möjligheter för och främja jämställdhet bland den yngre generationen jordbrukare (män och kvinnor) för att skapa tryggare framtidsutsikter för både familjegårdar och jordbrukskooperativ.

Projektet kommer dessutom att granska de bästa sätten att kommunicera med och engagera unga jordbrukare, för att bättre kunna komma i kontakt och samverka med den gruppen.

De specifika målen för LeadFarm-projektet är:

  • Tillhandahålla innovativ utbildning till unga jordbrukare
  • Lyfta och främja den kooperativa kulturen och dess värderingar
  • Jobba med att stärka affärsfärdigheter
  • Främja jämställdhet

Brist på engagemang

För många familjegårdar är framtiden oklar, då den yngre generationen har ett minskat intresse av att ta över och delta i familjejordbruket. 

Generationsskiftet

Generationsskiftena på gårdarna är inte säkrade pga att yngre jordbrukare inte är medvetna om vikten av en kooperativ struktur för att vara långsiktigt hållbara. 

Kooperativ kultur

Det finns ett stort behov av att jobba med att informera kring den kooperativa kulturen och värdegrunden bland den yngre generationens jordbrukare för att öka kunskapen om jordbrukskooperativ och att visa på hur dessa kan bidra till att säkerställa en bättre och mer hållbar framtid för alla gårdar.

”Förbättra jordbrukskooperativen genom ett nytt, innovativt och ungt ledarskap”   

Kontakta oss

info@leadfarm.eu