Vad gör LeadFarm?

LeadFarm-projektet syftar till att uppnå en generations- och könsbalans i den kooperativa jordbrukssektorn genom att stärka kapaciteten för en ung generation av jordbrukare. De specifika målen är att:

  • Ge innovativa utbildningar till unga jordbrukare
  • Främja kooperativ kultur och värderingar
  • Stärka affärssinnet
  • Främja könsbalans

Främjer jordbrukskooperativ genom ett nytt, innovativt och ungt ledarskap

Bakgrund

År 2013 fanns det ca 10,8 miljoner gårdschefer i jordbrukssektorn EU-28. Ca 3,3 miljoner av dem, nästan var tredje, var 65 år eller äldre.

Det vanligaste åldersspannet för gårdschefer var det som omfattar chefer över 65 år och en majoritet (55,7%) av jordbrukscheferna i sektor EU-28 var 55 år eller äldre, vilket innebär att de närmade sig eller redan var förbi den ordinarie pensionsåldern.

Familjegårdar går ihop till jordbrukskooperativ för att överleva och utvecklas. Men bland deras styrelsemedlemmar och chefspositioner råder det ett stort underskott av kvinnor och unga vuxna. Således är unga och kvinnliga jordbrukare högt eftertraktade, som framtida chefer som kan säkerställa kontinuitet och köns-balans bland styrelsepositionerna.