Situācijas raksturojums

Eiropas Savienības 28 valstīs (ES-28) lauksaimniecības sektorā 2013. gadā bija 10.8 miljoni saimniecību vadītāju. 3.3 miljoni saimniecību vadītāji ES-28 ir bijuši vecuma posmā 65+, kas ir aptuveni 3 no katriem 10 vadītājiem jeb 31.1%.

Visizplatītākās vecuma grupas ES-28 starp saimniecību vadītājiem ir grupa, kas ietver saimniekus, kuriem ir 65 gadi vai vairāk, bet absolūtais vairākums (55.7%) ir grupa ar saimniecību vadītājiem, kuru vecums ir 55 gadi un vairāk. Tas nozīmē, ka saimniecību vadītāju vecums tuvojas vai jau ir sasniedzis standarta pensionēšanās vecumu.

Lauksaimniecības kooperatīvi veidojas no ģimeņu saimniecībām un sniedz ieguldījumu to uzturēšanā un nākotnes attīstībā. Lielākajā daļā kooperatīvos visā Eiropā starp valdes locekļiem vai vadītājiem un menedžeriem ir ļoti maz jaunu cilvēku un sieviešu. Šī iemesla dēļ tiek augsti vērtēta aktīva lauksaimnieku dalība kooperatīvos, kas kā potenciālie nākotnes vadītāji var nodrošināt darbības nepārtrauktību un dzimumu balansu valdes pozīcijās.

Esošās problēmas

Trūkst jaunu lauksaimnieku (vīriešu un sieviešu) iesaistes un līdzdalības dažādos vadīšanas procesos gan pašu saimniecībās, gan ikdienas aktivitātēs kooperatīvā.

Paaudžu nomaiņa nav garantēta, jo jaunākie lauksaimnieki nav lietas kursā par kooperatīvu struktūras nozīmīgumu to saimniecību ilgtspējības nodrošināšanai.

Ir nepieciešams strādāt pie veicināšanas pasākumiem par kooperatīvu kultūru un vērtību, lai vairotu jauno lauksaimnieku paaudžu (gan vīriešu, gan sieviešu) zināšanas par kooperatīvu darbību, tādējādi mainot esošo situāciju un nodrošinot labāku un ilgtspējīgāku nākotni visām iesaistītajām pusēm.

Projekta mērķi

LeadFarm projekta mērķis ir iegūt paaudžu un dzimumu balansu lauksaimniecības kooperatīvos, stiprinot jauno paaudžu lauksaimnieku (vīriešu un sieviešu) spējas, tādējādi  nodrošinot paaudžu nomaiņu ģimeņu saimniecībās un kooperatīvos.

Papildus šis projekts pārskatīs komunikācijas un sadarbības struktūras ar jaunajiem lauksaimniekiem, lai izveidotu labāko veidu kā uzrunāt un sadarboties ar jaunajiem lauksaimniekiem.

Konkrēti mērķi

LeadFarm projekta mērķi ir:

 • Nodrošināt inovatīvas apmācības jaunajiem lauksaimniekiem (sievietēm un vīriešiem), lai uzlabotu to zināšanas par kooperatīviem un to darbības jomām, tādējādi nodrošinot paaudžu nomaiņu nākotnē.
 • Popularizēt kooperatīvu kultūru un vērtības, lai nodrošinātu labāku izpratni par kooperatīviem starp jaunajiem lauksaimniekiem un palielinātu to iesaistīšanās un atbildības līmeni. Šāda iesaiste atļautu labāku un padziļinātāku jauno lauksaimnieku līdzdalību kooperatīvu sektorā.
 • Stiprināt uzņēmējdarbības prasmes, lai attīstītu lauksaimnieku karjeras un ģimenes saimniecības.
 • Veicināt dzimumu balansu kooperatīvu valdes locekļu vidū un citos kooperatīvā esošajos amatos.

Projekta rezultāti

Paredzamie projekta LeadFarm rezultāti ir:

 • Materiāli ar inovatīvu mācību saturu par pamata saimniecību pārvaldību
 • Materiāli ar inovatīvu mācību saturu par kooperatīvu kultūru un vērtībām
 • 1 atvērta tipa Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) platforma, lai atbalstītu mācīšanos, izmantojot interaktīvu satura un rīku vadību
 • 6 kooperatīvu spēles, lai veidotu kooperatīva vērtības
 • 1 virtuāls mācību kurss treneriem (Treniņš Treneriem)
 • 4 nacionālas starta mācību sesijas ar galveno rezultātu saņēmējiem, kas norisināsies Īrijā, Spānijā, Francijā, Latvijā
 • 3 semināri, kuru ietvaros tiks prezentēts izglītojoši attīstošs mācību materiāls, kas tiks attīstīts Spānijā, Francijā un Latvijā
 • 1 fināla konference, kas norisināsies Īrijā un, kuras ietvaros tiks izplatīti un pārrunāti projekta gala rezultāti
 • 2 jaukta tipa aktivitātes jaunajiem lauksaimniekiem un sievietēm – lauksaimniecēm

Projekta ietekme

Paredzamais projekta LeadFarm devums ir:

 • Nodrošināt lauksaimniecības produkcijas kooperatīvu sektoru ar jaunu un inovatīvu mācību saturu un rīkiem, kas veidotu zināšanas par pamata saimniecību pārvaldību un kooperatīvu kultūru un vērtībām starp to jaunākajiem biedriem (sievietēm un vīriešiem)
 • Uzlabotas un atjauninātas pedagoģiskās, metodoloģiskās un procesuālās prasmes un tehniskās zināšanas dalīborganizāciju treneriem, īpaši no organizācijām, kas piedāvā profesionālu pedagoģisku apmācību saturu kooperatīviem.
 • Atjaunot tehnoloģiskās un pedagoģiskās zināšanas treneriem no projekta dalīborganizācijām par piedāvātajiem inovatīvajiem mācību rīkiem un pieejamajiem resursiem
 • Palielināt kvalitāti un pieejamību profesionālās izglītības piedāvājumam lauksaimniecības kooperatīvu sektorā