Partnerība

Projekts LeadFarm apvieno organizācijas no 5 atšķirīgām ES dalībvalstīm: 2 no Dienvideiropas (Spāniju un Franciju), 1 no Austrumeiropas (Latviju) un 2 no Ziemeļeiropas (Īriju un Zviedriju).

Partnerība, ko koordinē ICOS (īru kooperatīvo organizāciju asociācija) no Īrijas, apvieno vadošo profesionālās izglītības un apmācības pakalpojumu sniedzēju (CHANGMAKER) no Zviedrijas, kooperatīvu asociāciju AGACA (Galīcijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju) no Spānijas, Services Coop de France (lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju) no Francijas un konsultāciju un pakalpojumu sniedzēju lauku uzņēmējiem un kooperatīviem (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru) no Latvijas.

ICOS izveidotās stratēģiskās partnerības sastāvā ir piecas organizācijas, kas nāk no dažādām ES dalībvalstīm, strādā kooperācijas sektorā un ir profesionālās izglītības un apmācības pakalpojumu sniedzēji.

AGACA - Spain

Galician Association of Agro-food cooperatives

LLKC - Latvia

Latvian Rural Advisory and Training Centre

ICOS - Ireland

Irish Cooperative Organization Society