Partnerskapet

LeadFarm består av fem organisationer från fem olika EU-medlemsstater: två från södra Europa – Spanien och Frankrike – en från östra Europa – Lettland – och två från norra Europa – Irland och Sverige.

Partnerskapet, som koordineras av ICOS, för samman en ledande VET-leverantör i Changemaker, den Galicianska föreningen för livsmedelskooperativ AGACA, franska konsult- och rådgivningsorganisationen Services Coop de France och lettiska LLKC som arbetar med rådgivning till till företagare och kooperativ på landsbygden.

ICOS har upprättat ett strategiskt partnerskap sammansatt av fem organisationer, som arbetar i den kooperativa sektorn inom EU och leder VET-leverantörer* (*

som kommer från olika EU-länder och arbetar i den kooperativa sektorn och leder VET-leverantörer *: (* en organisation eller en individ som tillhandahåller utbildningstjänster.)

ICOS has established a strategic partnership composed by five organisations, coming from different EU member states, working in the cooperative sector and leads VET providers*
*an
 organisation or individual that provides education or training services.

AGACA - Spanien

Galicianska föreningen för livsmedelskooperativ

LLKC - Lettland

Lettlands landsbygdsrådgivnings- och utbildningscenter

ICOS - Ireland

Irish Cooperative Organization Society